Kurser
8 Totalt antal kurser

Introduktion

Introduktion Som ny i ställningsbranschen behövs vissa grundkunskaper. I den här kursen går vi igenom Säkra lyft, Fallskydd och Ergonomi.   Här kommer du att få en grundkännedom inom tre olika...

Introduktion_1533722227

Introduktion Som ny i ställningsbranschen behövs vissa grundkunskaper. I den här kursen går vi igenom Säkra lyft, Fallskydd och Ergonomi.   Här kommer du att få en grundkännedom inom tre olika...

Yrkesdel 1

Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Efter godkänd kurs har du rätt att bygga ställningar upp till nio meter. För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörig...

Yrkesdel 1_finska

Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Efter godkänd kurs har du rätt att bygga ställningar upp till nio meter. För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörig...

Gemensamma Grunder Alla

Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts...

Gemensamma Grunder Hus

Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen sk...

Yrkesdel 2

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning om ställningar.   Behörigheten Särskild utbildning om ställningar g...

Yrkesdel 3

Lärarledd kurs i ställningsbyggande....