ANMÄLAN

Arbetsgivaren eller handledaren anmäler sina elever på STIBs hemsida. Inloggningsuppgifter skickas per mejl till eleverna, som då är behöriga till anmäld kurs. fakdjfdsklöfjdsöafaksdjfasdjfadskjfsadkfjadsöfsklfjadsöklfjdsaöklfjsdaöklf

LÄRARLEDD DEL/SLUTEXAMEN

Att ha godänt resultat i Yrkesdel 2 är ett krav för att få gå Yrkesdel 3. Se till att dina anställda hinner bli klara – stötta dem vid behov. Vid godkänt slutprov utfärdas certifikat.

KURSEN

Logga in, fyll i personlig information, ta profilbild och börja läsa kursen. Prata med din handledare vid problem. I andra hand är ni välkomna att kontakta oss, under fliken ”Kontakta oss”.

EXAMEN WEBBDEL

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätt att gå den lärarledda delen, Yrkesdel 3. För Yrkesdel 1 utfärdas certifikat. Se till att hålla din personliga information och profilbild uppdaterad, under din profil.